Naposledy aktualizováno: 20.07.2020 13:27:15
logo

Obec Peč

 

V roce 2006 se Obec Peč zapojila do projektu SROP Krajského úřadu v Českých Budějovicích a projektu PIK Ministerstva informatiky. Výsledkem je připojení knihovny bezplatně k Internetu na dobu 36 měsíců a získání výkonného počítače s tiskárnou.

 

Od ledna 2007 nastoupila nová knihovnice slečna Monika Dohnalová.

 

Od ledna 2008 nastoupila nová knihovnice paní Šárka Holečková.

 

V průběhu roku 2009 adaptace a stěhování knihovny.

 

   OBRÁZEK : pec_knihovna_3._11_._2009_001_.jpg       OBRÁZEK : pec_knihovna_3._11_._2009_pocitac__002_.jpg

 

 

                   OBRÁZEK : pec_knihovna_3._11_._2009_003_.jpg

 

 

V roce 2010 nárůst čtenářů, výpůjček i uživatelů Internetu.

 

2011 - Aktualizace a revize knihovního fondu. Od převzetí knihovny paní Holečkovou a přestěhování knihovny do vhodnějšího prostoru se zvýšily výpůjčky a využívání bezplatného Internetu, jeho provoz je stále financován ze státního rozpočtu.

Úbytek knih byl nahrazen novějšími knihami dodané z Městské knihovny v Dačicích - 106 knih.

 

 

2012 - Během roku vedení obce zrealizovalo přístavbu k obecnímu úřadu (investice 300. 000,- Kč), kam přestěhoval obecní knihovnu. Metodička připravila pro knihovnici rozřaďovače, pro občany letáky s informací o výpůjční době v knihovně. Přestože došlo k pozitivní změně, knihovna je konečně dobře umístěna,má pěkné prostory, světlo, teplo, dostatek knih, tak celkově došlo  k poklesu čtenářů a výpůjček. Do příštího roku přeji paní knihovnici více čtenářů.

 

                       OBRÁZEK : knihovna_nova_2_2012.jpg

 

                        OBRÁZEK : knihovna_nova_pohled_do_chodby_2012.jpg

2013

Knihovnice paní Šárka Holečková pracovala standardně. Metodička pro knihovnu nakoupila a zpracovala 16 nových knih a knihovní fond doplnila o 39 titulů z konce monopolu. Zaregistrovalo se 25 čtenářů, z toho 8 do 15 let. Vypůjčilo se 317 knih.

2014-

Knihovnice paní Šárka Holečková pracuje standardně. Metodička pro knihovnu nakoupila a zpracovala 12 nových knih. Webové stránky Obecní knihovny mají odkaz na webových stránkách obce a na stránkách dačického mikroregionu. Metodička zpracovala pro knihovnu statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Odebrány 2 výměnné soubory, 198 knih v hodnotě 31. 452,- Kč. Výměnné soubory si knihovnice odváží sama. Zaregistrovalo se 24 čtenářů, z toho 8 do 15 let. Vypůjčilo se 348 knih.

2015-

Metodička pro knihovnu nakoupila a zpracovala 12 nových knih.  Odebrány 2 výměnné soubory, 200 knih
v hodnotě 35. 889,- Kč. Zaregistrovalo se 26 čtenářů, z toho 10 do 15 let. Vypůjčilo se 298 knih.+

2016 - Zaregistrovalo se 24 čtenářů z toho 10 do 15 let a přečtli 241 knih. Z MěK Dačice dodány 2 výměnné soubory se 128 knihami v hodnotě 26. 640,- Kč. Nakoupeno 14 nových knih.

2017 - Z MěK Dačice dodány 2 výměnné soubory se 138 knihami v hodnotě 27. 019,- Kč. Nakoupeno 17 nových knih. Zaregistrovalo se 23 čtenářů z toho 8 do 15 let a půjčili si 225 knih.

2018 - Revize knihovního fondu. Fond rozšířen o 142 knih ve dvou výměnných souborech za 31. 458,- Kč. Do fondu se nakoupilo 12 nových knih. Zaregistrovalo se 23 čtenářů z toho 8 do 15 let a přečetli 218 knih.

2019 - Do knihovny se zaregistrovalo 18 čtenářů, z toho 6 do 15 let a půjčili si 126 knih. Metodička pro knihovnu nakoupila a zpracovala 14 nových knih a zkontrolovala knihovnu při metodické návštěvě. Zpracovala pro knihovnu statistický výkaz a Knihovnický zpravodaj. Odebrány 3 výměnné soubory, 86 knih v hodnotě 20. 895,- Kč. Proběhla aktualizace fondu – odepsáno 20 kj. Výměnné soubory si paní knihovnice odváží sama.